пятница, 7 октября 2016 г.

Медіація – вирішення конфлікту без суду!


Проекти “Закону про медіацію” №3665 від 17.12.2015 р. та №3665-1 від 29.12.2015 були відкладені Верховною Радою України.
Хоча, сьогодні медіація актуальна як ніколи, особливо у зв’язку з високою вартістю судових зборів, надмірною завантаженістю судів та проведенням судової реформи. Окрім того, суд не має на меті зберегти актив юридичної особи, її організаційну та функціональну структуру, імідж та репутацію.
Категорії спорів між учасниками юридичної особи є особливо важкими:
1. По-перше, конфлікти, що виникають між учасниками юридичних осіб, мають негативний вплив на саму юридичну особу, на її майновий стан, кадровий склад, методи та форми управління тощо.
2. По-друге, спори учасників юридичних осіб, як правило, мають емоційне підґрунтя, що призводить до прийняття швидких та незважених рішень.
3. По-третє, спори між учасниками юридичних осіб негативно впливають на репутацію та імідж юридичної особи, її системне функціонування, що призводить до збоїв в організації, а інколи навіть до невиконання зобов'язань, взятих на себе юридичною особою.
4. По-четверте, учасники юридичних осіб, які конфліктують, як правило, мають на меті або розподіл активу, або збільшення відсотка отримання дивідендів, або стратегічні зміни в структурі юридичної особи, що, за умови прогресування конфлікту, може призвести до небажаних ліквідації та/або реорганізації юридичної особи.
Враховуючи складність цієї категорії спорів, національна судова система неспроможна їх вирішити належно та з позитивними наслідками для самої юридичної особи. Окрім того, національні суди не мають на меті при врегулюванні спору між учасниками юридичної особи враховувати інтереси юридичної особи; мета суду – врегулювати конфлікт між сторонами в межах чинного законодавства.
Застосування інституту медіації для вирішення спорів між учасниками юридичної особи має певні переваги:
– медіація – це добровільний механізм вирішення спорів для учасників юридичної особи;
– процес медіації займає менше часу, ніж вирішення спору в судовому порядку та, інколи, значно дешевший;
– застосування процесу медіації впливає на збільшення шансів щодо збереження нормальних відносин між учасниками юридичної особи, її ділову репутацію та імідж;
– процес медіації дає змогу уникнути розголосу ситуації, що запобігає негативному впливу на існуючий клімат серед кадрового складу юридичної особи;
– застосування медіації призводить до знаходження та прийняття нестандартних та гнучких рішень, прийнятних та позитивних для самої юридичної особи;
– процес медіації значно зменшує негативний вплив на юридичну особу внаслідок конфлікту між її учасниками, зокрема, на її репутацію, імідж, організаційну та функціональну структуру;
–  медіація – це рішення двох сторін, прийняте з урахуванням інтересів обох сторін, а не рішення суду.
Одним з основних завдань застосування процесу медіації для вирішення спору між учасниками юридичної особи має бути збереження активу юридичної особи. Учасники спору за допомогою медіатора повинні зрозуміти та візуалізувати весь потенційно можливий негативний вплив існуючого конфлікту на актив юридичної особи. Процес медіації безпосередньо в цьому випадку має бути направлений на мінімізацію негативних наслідків для юридичної особи.
Позитивним в застосуванні медіації для вирішення спору між учасниками юридичної особи є її мета. Так, мета медіації полягає в досягненні рішення, яке задовольнить обидві сторони, що конфліктують. Тобто, на відміну від судового порядку, медіація має на меті вирішити конфлікт, а не притягнути до відповідальності винного. Більше того, метою для медіатора має бути досягнення сатисфакції – задоволення, внаслідок вирішення проблеми, для всіх сторін.
Ефективність медіації давно визнана європейським правом як кращий спосіб альтернативного вирішення спірних питань на досудовому етапі або під час судового розгляду. А рейтинг Світового Банку “Ведення бізнесу” на 2016 рік ставить країну, в якій є законодавство про медіацію, на один пункт вище.
Якщо закон про медіацію буде прийнято, то це спростить життя всім – і позивачам, і відповідачам, і суддям. Це цивілізаційний правовий підхід, який на жаль вже вкотре ігнорується законодавцем.

Комментариев нет:

Отправка комментария