вторник, 11 октября 2016 г.

ВСУ розглянув умови дотримання письмової форми депозитного договору

У Постанові ВСУ № 6-997цс16 від 21.09.2016 року детально проаналізовано вимоги до умов дотримання письмової форми депозитного договору.
Зокрема, такий документ повинен містити: найменування банку, який здійснив касову операцію, дату здійснення касової операції (у разі її здійснення в післяопераційний час – час виконання операції), а також підпис працівника банку, який прийняв готівку, та відбиток печатки (штампа) або електронний підпис працівника банку, засвідчений електронним підписом САБ.
Вирішуючи питання щодо стягнення грошових коштів за договорами банківського вкладу, суди зазвичай встановлюють факт укладення відповідного договору, з’ясовують повноваження сторін на його укладення, факт внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника, а також дотримання вимог, передбачених законами та іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності щодо укладення договору банківського вкладу та внесення грошових коштів.
У зв’язку з цим ВСУ роз’яснив, що письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або іншого документа, що відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями ділового обороту.


Повний текст Постанови ВСУ № 6-997цс16 від 21.09.2016 року :       http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/71201119514F875EC2258044004A9592

Комментариев нет:

Отправка комментария